Objektiften

Objektiften-Subjektife Sağlık Anatomisi

Dinamik kanunların geçerli olduğu insan organizmasında, statik bir durumdan söz edemeyiz. Newton fiziğinin sebeb- sonuç ilişkilerine bağlı yaklaşımı ve her şeyi matematiksel göstergelerle ifade tarzı; artık yerini quantum fiziğinin karmaşasına ve karmaşayı bir değer olarak kabul eden yaklaşımına  bırakıyor. Newton fiziğinde hipotezinizi deneylerle göstermeniz şarttır. Ve her zaman aynı sonucu almanız beklenir. Ancak quantum fiziğinde her zaman aynı sonuç tekrar etmeyebilir. Çünkü dinamikler hep devrededir. Örnek : Başım ağrıyor. Bir Aspirin alıyorum iyileşiyor. 2. gün, yine başım ağrıyor 3 tane Aspirin aldığım halde geçmiyor. Neden? Organizma dinamik bir yapıdır. Denklemin iki tarafını da etkileyen bu değer hep hesaba katılmalıdır. Newton fiziği her zaman 1 Aspirin almakla baş ağrısının geçmesini bekler. Ama Quantum fiziği bunu beklemez. Diğer faktörleri mutlaka işin içine katar. Bazen bu faktörler gözle görülmeyebilir, ölçülüp tartılmayabilir.

Burada Dr. Klinhardt ın insan sağlığını ve insan bedenini 5 bölümde inceleyen makalesine bakmamız gerekir. Klinhart insan bedenini 5 başlık altında inceler:

1-Fizik Beden : Anatomi, Biyokimya, Histoloji de okuduğumuz, hücre, organ, doku fizik bedeni oluşturur. Fizik bedendeki bozulmalar bildiğimiz hastalıkları oluşturur. Bu hastalıklar modern tıbbın yaptığı gibi laboratuar tetkikleri, röntgen, kan tahlilleri ve idrar tahlilleriyle gösterilir. Farmakoloji, Fizik tedavi, Cerrahiyle tedavi edilir. Yani tıp fakültelerinde okuduğumuz konuların %99 u fizik bedenle ilgilidir.

2-Enerji Beden : Bu  bedendeki bozulmalar, Sinir siteminde, Çakralarda, Meridyenlerde, Aurada bozulmalara neden olur.  EKG, EMG, EEG, Kinesyoloji , Kriliyan fotoğrafları ve diğer enerji ölçümleriyle teşhis edilir. Homeopati, Akupunktur, Nöralterapi, Manyetik alan terapileri ile tedavi edilir.

3-Mental Beden: Algılamadaki bozulmalar, değer ölçülerindeki değişimler, bu bedenle alakalıdır. Örneğin “Yaşadıklarımız değil, onlara yüklediğimiz anlam önemlidir.” Aynı eylem farklı insanlar tarafından farklı algılanabilir. Bu da insanda rahatsızlıklara neden olabilir. Ağabeyimin küçükken bana attığı tokatın bugün bende fiziki hiçbir izi yok. Dişim kırılmamış, yanağımda herhangi bir travma bulgusu yok. Ancak ben o tokata öyle bir anlam yüklemişim ki, aradan 40 yıl geçmesine rağmen ağabeyimi gördüğümde o tokatı hatırlıyorum ve içim öfke doluyor. Halbuki ben ağabeyimden çok tokat yedim. Fakat bu tokata yüklediğim anlam farklı ve o tamamen benimle ilgilidir. Olayı tetikleyen eksojen olsa da, bu güne taşıdıklarım tamemen endojendir. Bu olayı inceleyen bilim dalı zihin bilimdir. Mental Bedendeki rahatsızlıklar Nörobiyoloji, Mental alan terapileri, Psikoterapi ve Homeopati ile tedavi edilmektedir.

4-Emosyonel Beden: Duygusal dünyamızdaki bozulmalar ve tahribatlarla alakalıdır. Rüya analizleri , renk ve ses terapileri, Nörobiyoloji ve Hipnoterapinin tedavi de kulanıldığı bedenimizdir.

5-Ruhsal Beden : İnanç ve spiritualizmin etki alanıdır. Tinsel değişimler ve rahatsızlıklarla alakalıdır. Burada rutieller, tapınmalar, meditasyon, İbadet ve dua gibi henüz tıbbi olarak anlayamadığımız, irdeleyemediğimiz konular söz konusudur.

Evet epey kafa karıştırdım galiba. Dikkat ederseniz 1. bedenden 5. ye doğru gelirken ben anlatmakta, sizler anlamakta zorlandınız. Çünkü objektiften, subjektive doğru yol aldık. Ayakları yere basandan daha uçuk, kaçık olana doğru yazdık. Anlamadığımız şeyi redetmeye meyilli bir zihin yapısına sahip olduğumuzdan olsa gerek

Sağlık bu 5 bedenin dengede olduğu durumdur. İyileşme ruhsaldan fiziksele doğru olur. Verdiğimiz reçetedeki ilaçları almak yerine, reçeteyi kaynatıp suyunu içen adamın hikayesini bilmeyen yoktur. Bu plasebo etki dediğimiz %30 lara varan iyileşme sağlayan durumla alakalı olsa gerek. Peki %30 bizi iyileştiren bu enerji nereden gelmektedir.

Klasik yaklaşımları sorgulamak gerektiğine inanıyorum. “Aklını kaybet ki beni bulasın” diyor. Mevlana.

Yeni bir yaklaşım gerekiyor ve Quantum fiziğini anlamak gerekiyor. Gelecek çağ Enerji Tıbbının çağı olacak gibi görünüyor.

CategoryMakaleler

İletişim:        0(258) 265 32 64