1:Basamak Temel Proloterapi Eğitim Müfredatı

PROLOTERAPİ (Bütüncül Sistemik Tedavi)

PROLOTERAPİDE TEŞHİS:

Proloterapi : Bütüncül sistemik bir tedavidir. Hastalıkları aşağıdaki gibi sistemik yaklaşımla değerlendirir. Klasik tıbbi yaklaşımda, belirli bir semptom grubunun bir araya gelmesiyle teşhiş konmaktadır. Proloterapide semptomlardan ziyade, sistemler ve sistemler arası ilişkiler dikkate

alınır. Nöral sistem, Vaskuler sistem, Viseral sistemler (Her viser kendi içinde bir sistemdir), Gastrointestinal sistem, İmmun sistem, Genital sistem, Lokomotor sistem. Ancak tüm sistemleri birbirine bağlayan bağlayıcı sistemler hem tanıda hem de tedavide atılacak ilk adımları net olarak işaret ederler.

Bağlayıcı sistemler: 1-Nöral sistem 2-Vasküler sistem 3-Miyofasial sistem

Bir hastalığa bakarken hangi komponentin hakim olduğunu belirlemek çok önemlidir:

1-Nöral Komponent: Hastalıkların ve patojenlerin organizmada etkiledikleri öncelikli sistem nöral sistemse, hastada ve hastalıkta nöral komponent ön plandadır. Tedavide nöral sisteme yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikle tercih edilmelidir. Bu durumda, Nöralterapi, Perinöral enjeksiyonlar, akupunktur ve sinir iletimi ile alakalı mineral ve vitamin takviyeleri ve nöroprotektif metodlar seçilmelidir.

2-Vaskuler Komponent: Hastalıkların oluşum patolojisinde vaskuler komponent ve perfüzyonla ilgili sorunlar ön plandaysa, uygulanacak tedavide vaskuler etkinlik aramak ön şart olmalıdır. Bu durumda sempatik sistem hiperaktivasyonlarının azaltılması, ozon tedavisi, lenfatik sistem regülasyonu, eksik ve düşük fonksiyonlu olan kan elemanlarının tamamlanması öncelikli olarak tedaviye eklenmelidir.

3-Viseral Komponent: Hastada doku yıkımı ve visserdeki son aşama bulgular hakimse visere yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikli seçenek olmalıdır. Tedavi protokolüne, Proloterapi, Posturolojik yaklaşım, Homeopati eklenmesi önem kazanır.

PROLOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

1-Tepkisel yaklaşım: Mevcut semptomu ortadan kaldırmaya yönelik, hızlı etki gösteren, hayat kurtaran ancak ampirik olan yaklaşımdır. Ateş yüksekse, hemen anti-pretikle düşürülür. Tansiyon yüksekse hemen anti-hipertansif verilir. Enfeksiyon varsa hemen antibiyotik verilir. İlk adım yaklaşımları uzun süreli ve vazgeçilmez uygulamalar haline getirilirse, organizmanın regülasyon sistemleri çöker. Hasta sürekli bu dış ajanlara bağımlı hale gelir.

2-Stratejik yaklaşım: Sebebe yöneliktir. Semptomu ortaya çıkaran patolojik süreçlerin araştırılması esasına dayanır. Sebebe yönelik bilimsel bir tedavinin yolu stratejik yaklaşımla başlar.

3-Sistemik yaklaşım: Semptomların ortaya çıkmasında, rol alan sistemleri inceler. Kabızlık ve Gastrointestinal disfoksiyonu olan bir hastada toksinlerin birikip romatizmal süreçleri tetiklediğini hesaba katarak, barsak temizliği, kolonhidroterapi ve regülasyon tedavilerini ön plana çıkarır. Tansiyon hastasının, tedavisinde böbreğin süzme kapasitesinin önemini asla ihmal etmez.

4- Sezgisel yaklaşım: Bilimsel ve sezgisel yaklaşımların iç içe
geçtiği, hekimlik sanatının en üst düzeyde ortaya konduğu, Fizik beden, enerji bedeni, duygusal, mental beden ve ruhsal bedenin bütüncül olarak değerlendirilip masaya yatırıldığı mutlak tedaviyi hedef alan bir süreçtir.

Nöroproloterapi, George Stuart Hackett’in Proloterapisinin, Huneke kardeşlerin Nöralterapisinin, Jhon Lyftogt’un Nöroproloterapisinin ve Samuel Hahnemann ‘ın Homeopatisinin, Akupunkturun ve sistem prensiplerinin kombine edildiği, ozonun, PRP nin ve CGF nin lokal ve sistemik etkileri ve sonuçları dikkate alınarak, bütüncül yaklaşımla uygulanmasıdır.

Proloterapidir: Uygulama tekniği açısından Proloterapidir.

İmmunoterapidir: Bağışıklık sistemi ve vücudun öz savunma mekanizmalarını güçlü kılma esasına bağlıdır bu nedenle bir ümmin sistem tedavisidir.

Nöralterapidir: Nöral ve vasküler sistemlerin regülasyonununu sağlayarak viseri tedavi etmek amacındadır.

Proloterapi Temel Eğitimi 3 aşamadan oluşmaktadır. Üç hafta sonu şeklinde, hızlandırılmış olarak temel bilgi aktarımı sağlanmaktadır.

1- Proloterapiye Giriş ve Temel Kurs: Proloterapi Kursu -1A:

 • Proloterapiye Giriş
 • Proloterapinin Bilimsel Dayanakları
 • Mekanizması
 • Eklem Anatomisi
 • Ligamentlerin Önemi
 • Proloterapide kullanılan proliferant solisyonlar
 • Diz, omuz, eklemi sık görülen hastalıklarında Proloterapi uygulamaları ve Work Shoplar.

  Proloterapi Kursu – 1B:

 • Diz, Ayak ve Ayak Bileği Sorunları
  (Gonaratroz, Meniskopatiler, Osteokondritis dissekans, Osgood schlatter, Kondromalazi, Tarsal Tunel, Aşil tendiniti, Epin kalkanei, plantar fasitis, Morton Nörinoması, Metatarsalji, Halluks valgus, Ayak bileği sindesmoz sorunlar, ligamentöz instabiliteler)
 • Diz eklemi ligamentleri, Uygulamalar ve work shoplar

  2-Orta (İntermediate) Kurs: Proloterapi Kursu – 2A:

 • Omuz, Dirsek ve El bilek eklemi Sorunları
  (Artroz, İmpengement, kondral lezyonlar, frozen shoulder, İnkomplet tendon rüptürü, tenisçi Dirseği, Golfçu dirseği, Karpal tunel sendromu, karpal kemik nekrozu, Trigger Thump, Dequervain Sendromu, Tendinitler Eklem instabiliteleri) anatomi ve ligamentler,
 • Workshop ve uygulamalar Proloterapi Kursu – 2B
 • Kalça ve sakro iliyak eklem hastalıkları:
  (Artroz, Post travmatik dejeneratif sorunlar, Osteitis Pubis, Kondromalazi, Snaping hip, Tensor fasiyalata sorunları, Priformis sendromu, Avaskuler lezyonlar, Sakroileitis, )
 • Anatomi, uygulamalar ve work shoplar.

  3-İleri (Advanced) Kurs : Proloterapi Kursu – 3A:

 • Lomber ve Dorsal Vertebra ve Kosta Sorunları:
  (Diskopatiler, Skolyoz, faset eklem sorunları, kondral lezyonlar,kifoz, schuerman sendromu, Kosta blokajları, ligamentöz ve fasiyal injuriler) lomber bölge anatomisi, ligamentler ve fasiya,
 • Uygulamalar Work shoplar Proloterapi Kursu – 3B:
 • Servikal Vertebra ve Temporomandibuler eklem sorunları (Artroz, Trigeminal nevralji, eklem instabiliteleri, Diskopati, Miyalji, Tortikolis, baş ağrıları ve Migren, Miyofasiyal sorunlar)
 • Anatomi, uygulama ve work shoplar.
CategoryGörsel Basın
Write a comment:

Your email address will not be published.

İletişim:        0(258) 265 32 64