3.ULUSAL PROLOTERAPİ SEMPOZYUMU 3 – 5 TEMMUZ  2020 – Adempira Termal Hotel. Karahayıt /Pamukkale / DENİZLİ
Konu: BEL SORUNLARI
03 Temmuz 2020 Cuma 1.Gün
12.00-13.00 BASIN AÇIKLAMASI Sempozyum Başkanı:Op.Dr. Hasan Doğan (Bilimsel Proloterapi Derneği Başkanı)
14.00 -14.30 SEMPOZYUM AÇILIŞI  Dr. Hasan Doğan, Dr. Ülkü Sarpkaya (Bilimsel Proloterapi Derneği Başkan yard.) Dr.Hasan Karaağaç(Bilimsel Proloterapi Derneği Başkan yard.) Dr.Zehra Şentürk.(Bilimsel Proloterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.)
1. Oturum Op.Dr.Hasan Doğan
14.30-15.00 GETAT da Kanıt ve Klinik Araştırmalar Dr. Mehmet Zafer Kalaycı (Tamamlayıcı Geleneksel Tıp Uygulamaları Daire Başkanı/Sağlık Bakanlığı )
15.00-15.30 Proloterapinin Etki Mekanizması ve Bilimsel Dayanakları Op.Dr. Hasan Doğan (Denizli)
15.30-16.00 Proloterapinin Tarihçesi Öğrt. Üyesi Dr.Hasan Karaağaç (Lokman Hekim Üni-Ankara)
16.00-16.30 KAHVE MOLASI
2. Oturum Başkanı Dr. İlker Solmaz 
16.30-17.00 Dünyada ve Ülkemizde Tamamlayıcı Tıbba Bilimsel Bakış Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu (İstanbul)
17.00-17.30 Kronik Bel Sorunlarında Modifiye Proloterapi Öğrt. Üyesi Dr. İlker Solmaz (GATA Ankara)
17.30 18.00 Akut Bel Ağrısına Proloterapi Yaklaşımı Öğrt. Üyesi Dr. Hasan Karaağaç
04 Temmuz 2020 Cumartesi 2.Gün
3. Oturum: Dr Asuman Kaplan Algın (Antalya)
09:00-09:30 Bel Sorunlarında Akupunktur Prof. Dr. Cemal Çevik- (Gazi Üni)
09:30-10:00 Kronik İnflamasyon ve Proloterapi Doç. Dr: Murat Baş (İstanbul)
10:00-10:30 Medya, iletişim ve Tıp Op.Dr.Feridun Kunak
10.30-11.00 KAHVE MOLASI
4. Oturum Uz. Dr. Zehra Şentürk (Aydın Devlet Hastanesi)
11:00-12.00 ATÖLYE ÇALIŞMASI : Tıbbi Nebevi ve Bel sorunlarında Sülük Tedavisi Dr.Kasım Altıntaş (Bursa)
12:00-12:30 Miyofasial Tetik Noktalar Uz.Dr. Zehra Şentürk (Aydın Devlet Hastanesi Anestezi)
12:30-13:00 Cerrahide Ozonterapi Uygulamaları Op.Dr.Ahmet Altıntaş (Çankırı)
13.00-14.00 YEMEK
5. Oturum: Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu (Bruni Üni-İstanbul)
14:00-14:30 Ağrıda Apiterapi Öğrt. Üyesi Dr. Ali Timuçin Atayoğlu (Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı) Medipol Üniversitesi -İstanbul
14:30-15:00 Bel Sorunlarında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Uz. Dr. Ülkü Sarpkaya (Ataşehir-İstanbul)
15:00-16:00 ATÖLYE ÇALIŞMASI: Bel Sorunlarına Bütünsel Bakış Dr. Asuman Kaplan Algın (Antalya)
16.00-16.30 KAHVE MOLASI
16:30-17:00 Lumbosacral Bölge Fonksiyonel Anatomisi Prof.Dr.Erdinç Tunç (Maltepe Üni. Anatomi ABD Başkanı) İstanbul
17:00-18:00 ATÖLYE ÇALIŞMASI : Diz Proloterapisi Uz. Dr. Zehra şentürk, Uz.Dr.Şükrü Bağcık, Prof.Dr.Ahmet Kalaycıoğlu 
05 Temmuz 2020 Pazar 3. Gün
7. Oturum Başkanları Öğrt. Üyesi. Dr.Hasan Karağaç-(Lokman Hekim Üni-Ankara)
09:00-09:30 Bel Sorunlarında Nöralterapi Prof.Dr.Fisun Şahin (Pamukkale Üni-Denizli)
09:30-10:00 Kalça Proloterapisi Öğrt. Üyesi Dr. Hayriye Alp (Necmettin Erbakan Üni.Konya)
10:00-10:30 Bel sorunlarında Kupa ve Hacamat Uz. Dr. Yasin Erol Yalçın (Ankara)
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
8. Oturum Başkanları Öğrt. Üyesi Dr.Hayriye Alp (Necmettin Erbakan Üni.)
11:00-11:30 Posturoloji-Postur Bozuklukları ve Ortopedik Sorunlar Op. Dr. Hasan Doğan
11:30-13:00 ATÖLYE ÇALIŞMASI : Bel Proloterapisi Uz. Dr. Ülkü Sarpkaya – Öğrt. Üyesi Dr. Hasan Karaağaç- Prof.Dr.Ahmet Kalaycıoğlu
  KAPANIŞ
13:00 Op. Dr. Hasan Doğan ve Öğrt. Üyesi Dr.Hasan Karaağaç
13:30-14:30 YEMEK
14.30-15.30 BİLİMSEL PROLOTERAPİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI