Nöroproloterapi Kurs 4

Yer: Denizli

Tarih:  5 aralık-6 aralık 2020

NÖROPROLOTERAPİ (Bütüncül Sistemik Tedavi)

NÖROPROLOTERAPİDE TEŞHİS:

Nöroproloterapi : Bütüncül sistemik bir tedavidir. Hastalıkları aşağıdaki gibi sistemik yaklaşımla değerlendirir. Klasik tıbbi yaklaşımda, belirli bir semptom grubunun bir araya gelmesiyle teşhiş konmaktadır. Proloterapide semptomlardan ziyade, sistemler ve sistemler arası ilişkiler dikkate alınır. Nöral sistem, Vaskuler sistem, Viseral sistemler (Her viser kendi içinde bir sistemdir), Gastrointestinal sistem, İmmun sistem, Genital sistem, Lokomotor sistem. Ancak tüm sistemleri birbirine bağlayan bağlayıcı sistemler hem tanıda hem de tedavide atılacak ilk adımları net olarak işaret ederler.

Bağlayıcı sistemler:

1-Nöral sistem

2-Vasküler sistem

3-Miyofasial sistem

Bir hastalığa bakarken hangi komponentin hakim olduğunu belirlemek çok önemlidir:

1-Nöral Komponent: Hastalıkların ve patojenlerin organizmada etkiledikleri öncelikli sistem nöral sistemse, hastada ve hastalıkta nöral komponent ön plandadır. Tedavide nöral sisteme yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikle tercih edilmelidir. Bu durumda, Nöralterapi, Perinöral enjeksiyonlar, akupunktur ve sinir iletimi ile alakalı mineral ve vitamin takviyeleri ve nöroprotektif metodlar seçilmelidir.

2-Vaskuler Komponent: Hastalıkların oluşum patolojisinde vaskuler komponent ve perfüzyonla ilgili sorunlar ön plandaysa, uygulanacak tedavide vaskuler etkinlik aramak ön şart olmalıdır. Bu durumda sempatik sistem hiperaktivasyonlarının azaltılması, ozon tedavisi, lenfatik sistem regülasyonu, eksik ve düşük fonksiyonlu olan kan elemanlarının tamamlanması öncelikli olarak tedaviye eklenmelidir.

3-Viseral Komponent: Hastada doku yıkımı ve visserdeki son aşama bulgular hakimse visere yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikli seçenek olmalıdır. Tedavi protokolüne, Proloterapi, Posturolojik yaklaşım, Homeopati eklenmesi önem kazanır.

NÖROPROLOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

1-Tepkisel yaklaşım: Mevcut semptomu ortadan kaldırmaya yönelik, hızlı etki gösteren, hayat kurtaran ancak ampirik olan yaklaşımdır. Ateş yüksekse, hemen anti-pretikle düşürülür. Tansiyon yüksekse hemen anti-hipertansif verilir. Enfeksiyon varsa hemen antibiyotik verilir. İlk adım yaklaşımları uzun süreli ve vazgeçilmez uygulamalar haline getirilirse, organizmanın regülasyon sistemleri çöker. Hasta sürekli bu dış ajanlara bağımlı hale gelir.

2-Stratejik yaklaşım: Sebebe yöneliktir. Semptomu ortaya çıkaran patolojik süreçlerin araştırılması esasına dayanır. Sebebe yönelik bilimsel bir tedavinin yolu stratejik yaklaşımla başlar.

3-Sistemik yaklaşım: Semptomların ortaya çıkmasında, rol alan sistemleri inceler. Kabızlık ve Gastrointestinal disfoksiyonu olan bir hastada toksinlerin birikip romatizmal süreçleri tetiklediğini hesaba katarak, barsak temizliği, kolonhidroterapi ve regülasyon tedavilerini ön plana çıkarır. Tansiyon hastasının, tedavisinde böbreğin süzme kapasitesinin önemini asla ihmal etmez.

4- Sezgisel yaklaşım: Bilimsel ve sezgisel yaklaşımların iç içe geçtiği, hekimlik sanatının en üst düzeyde ortaya konduğu, Fizik beden, enerji bedeni, duygusal, mental beden ve ruhsal bedenin bütüncül olarak değerlendirilip masaya yatırıldığı mutlak tedaviyi hedef alan bir süreçtir.

Nöroproloterapi, George Stuart Hackett’in Proloterapisinin, Huneke kardeşlerin Nöralterapisinin, Jhon Lyftogt’un Nöroproloterapisinin ve Samuel Hahnemann ‘ın Homeopatisinin, Akupunkturun ve sistemler yaklaşımının temel prensiplerinin kombine edildiği, ozonun, PRP nin ve CGF nin lokal ve sistemik etkileri ve sonuçları dikkate alınarak, bütüncül yaklaşımla uygulanmasıdır.

Proloterapidir: Uygulama tekniği açısından Proloterapidir.

İmmunoterapidir: Bağışıklık sistemi ve vücudun öz savunma mekanizmalarını güçlü kılma esasına bağlıdır bu nedenle bir ümmin sistem tedavisidir.

Nöralterapidir: Nöral ve vasküler sistemlerin regülasyonununu sağlayarak viseri tedavi etmek amacındadır.

Nöroproloterapi, otonom sinir sistemi ve cutenöz sinirlerin düzenli çalışması için, belirlenen önemli anatomik noktalara uygulanan bir enjeksiyon tedavisidir.

Capsaisin reseptörlere, cutenöz sinirlere, axonal transportun bloke olduğu osteofibröz kanallara uygulanır.

Ayrıca sempatik ve parasempatik ganglionlar ile akupunktur noktaları tedavide önemlidir.

Nöroproloterapi 4*20=80 saat 4 hafta sonu şeklinde uygulanan bir eğitim programıdır.

ENDİKASYON

1-      Kronik Ağrılar

2-      Nöropatik Ağrılar

3-      Osteoartrit

4-      Avasküler Nekroz

5-      Tendinit

6-      Bursit

7-      Epincalcanei

8-      Tenisci Dirseği

9-      Belfıtığı – Diskopati

10-   Migren

NÖROPROLOTERAPİ KURSU 4
1.GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:45 Tenisçi Dirseği, Epikondilit ve Tendinitlerde Nöroproloterapi Op.Dr.Hasan Doğan
09:45 – 10:30 Karpal Tunnel Sendromu ve Sinir Sıkışma Sorunlarında Nöroproloterapi  
10:30 – 10:45 KAHVE MOLASI  
10:45 – 11:30 Temporomandibular eklem sorunlarında Nöroproloterapi  
11:30 – 12:30 Post Travmatik Blokajlar ve İnstabillitenin VSS Üzerine Kronik Etkileri  
12:30 – 14:00 YEMEK MOLASI  
14:00 – 14:45 Romatizmal Hastalıklarda Nöroproloterapi  
14:45 – 15:30 Enterik Sistem ve Lokomotor Sistem İlişkisi ve Regülasyonu  
15:30 – 15:45 KAHVE MOLASI  
15:45 – 16:30 Ağır Metal Yüklenmesi ve Regülasyon  
16:30 – 19:45 Latent Asidoz ve Beslenme  
2.GÜN
Saat Konu Eğitmen
09:00 – 09:45 Trigeminal Nevralji ve Migrende Nöroproloterapi Op.Dr.Hasan Doğan
09:45 – 10:30 Ganglion Supremum, Gangliyon Stellatum  
10:30 – 10:45 KAHVE MOLASI  
10:45 – 11:30 Ganglion Oticum  
11:30 – 12:30 Ganglion Piterigopalatinum ve siliare  
12:30 – 14:00 YEMEK MOLASI  
14:00 – 14:45 Hormonal Aks (Hipofiz, Tiroid, Plex prostatikus)  
14:45 – 15:30 Çöliyak Pleksus ve Gastrointestinal Sistem Disfonksiyonları  
15:30 – 15:45 KAHVE MOLASI  
15:45 – 16:30 Yazılı Sınav ve Mezuniyet Seremonisi