BİLİMSEL PROLOTERAPİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 28/06/2020 tarihinde saat 14:30 de Adempira Thermal Otel Pamukkale/DENİZLİ adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 05/07/2020 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel kurul gündemi

  1. Açılış.

  2. Başkanlık divanının teşekkülü.

  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

  4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.

  5. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

  6. Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

  7. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi, derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.

  8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.

  9. Dilek ve temenniler

  10. Kapanış
CategorySempozyum

İletişim:        0(258) 265 32 64